Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej - Gdańsk - Polityka przywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.dermatolog-gdansk.pl.

Administratorem strony jest Ewa Sierosławska, prowadząca działalność gospodarczą "Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Sierosławska".

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: .

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Ewa Sierosławska, prowadząca działalność gospodarczą: "Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Sierosławska", NIP: 5831561471.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.dermatolog-gdansk.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wypełniając formularz kontaktowy, wysyłając email na adres podany Stronie lub kontaktując się za pośrednictwem telefonu.
   
 2. Przy kontakcie poprzez formularz Użytkownik będzie poproszony o podanie swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym jest zgoda wyrażona przez Użytkownika.
  Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną wykorzystane w celu odpowiedzi na wysłane poprzez formularz zapytanie. Treść korespondencji nie podlega archiwizacji i jest usuwana z programu pocztowego.
   
 3. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
  Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji nie podlega archiwizacji i jest usuwana z programu pocztowego.
   
 4. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem telefonu, Użytkownik może przekazać w treści rozmowy dane osobowe.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z firmą.
  Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.
   
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
   
 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
    
 7. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
   
 8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia  podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
   
 9. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

§ 4
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
   
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
   
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
   
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
   
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wykonywane zabiegi