PLEXR - nieinwazyjna blefaroplastyka powiek

PLEXR - nieinwazyjna blefaroplastyka powiek

Poznaj możliwości urządzenia PLEXR

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Rzymie od 2005 roku rozwijają technologię generatora mikrowiązki plazmy do stosowania w nieoperacynej blefaroplastyce powiek oraz w leczeniu zmarszczek wynikających z wiotkości skóry w różnych jej obszarach.

Plexr pojawił się na rynku włoskim w 2010 roku. Od tego czasu technologia mikoplazmy była nieustannie rozwijana i ulepszana pod kierunkiem profesorów z międzynarodowych Uniwersytetów Medycznych. Dzięki temu w Polsce pojawił się już w pełni „dojrzały” produkt, który w idealny sposób łączy w sobie efektywność działania oraz bezpieczeństwo, zapewniając pacjentom optymalne efekty terapeutyczne bez wyłączania ich z codziennej aktywności.

PLEXR - nieinwazyjna blefaroplastyka powiek

PLEXR – generator mikrowiązki plazmy

PLEXR jest generatorem plazmy, który wytwarza kontrolowaną i celowaną mikrowiązkę plazmy dzięki jonizacji gazów zawartych w powietrzu. Plazma tworzy się między końcówką urządzenia i skórą pacjenta dzięki niewielkiemu łukowi elektrycznemu, który w kontrolowany sposób zdolny jest do sublimacji naskórka i obkurczania skóry w miejscu jego działania co skutkuje uniesieniem powiek i efektem „otwarcia oka”.

PLEXR - nieinwazyjna blefaroplastyka powiek

Bezpieczeństwo i badania kliniczne

Niezwykle ważnym elementem każdej terapii z użyciem źródła energii jest aspekt bezpieczeństwa takiej terapii. W przypadku Plexr najbardziej istotnym elementem stało się opracowanie takiego źródła energii, prowokującego powstanie plazmy aby prąd nie przepływał ani przez operatora wykonującego zabieg ani przez pacjenta poddawanego zabiegowi.

Plexr jest obecnie jedynym urządzeniem na rynku działającym na zasadzie generowania mikrowiązki plazmy, które nie powoduje przepływu prądu przez ciało pacjenta podczas wykonywania zabiegu.

Kluczem jest tu działanie specyficznymi częstotliwościami prądu dla wywołania plazmy, które są opatentowane przez firmę GMV i strzeżone patentem. Jest to niezwykle ważny krok w rozwoju tego typu technologii i stanowi ważny aspekt bezpieczeństwa terapii u pacjentów, którzy nie mogą być poddawani zabiegom z zastosowaniem urządzeń powodujących przepływ prądu w głąb ich ciała.

Wykonywane zabiegi